DG Packaging, bestaande uit een wereldwijd netwerk van professionals met jarenlange gespecialiseerde ervaring op het gebied van gevaarlijke stoffen, richt zich op het aanbieden van totaaloplossingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid. Daarnaast beschikken wij over de expertise voor geïntegreerde logistieke diensten voor de chemische, farmaceutische en biomedische industrie. In Nederland is DG Packaging in het bezit van een E-erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Onze veiligheidsadviseurs, trainers en gevaarlijke stoffen specialisten zorgen voor continue update van kennis binnen een steeds veranderende regelgeving. Met ons wereldwijde netwerk aan experts kunt u verzekerd zijn dat uw goederen, niet alleen beschikken over de juiste documentatie en verpakking, maar ook compliant zijn met lokaal geldende wet- en regelgeving en voldoen aan de aldaar gestelde veiligheidseisen.

ONZE VISIE

DG Packaging streeft ernaar een toonaangevend internationaal opererend bedrijf te zijn, gespecialiseerd in een zo veilig mogelijke logistiek van gevaarlijke stoffen wereldwijd.

ONZE MISSIE

DG Packaging doet er alles aan om onze klanten van de hoogste kwaliteit te voorzien. Het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen efficiënt integreren in wereldwijde logistieke oplossingen tegen concurrerende prijzen. Een sterke toewijding aan niet alleen veiligheidsnaleving, maar ook veiligheidsexcellentie vormt de basiswerkfilosofie op alle niveaus binnen onze organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De lijnen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn niet losmakend verweven in ons bedrijfsvoering. We werken integer en veilig om onze klanten een zo duurzaam mogelijke oplossing te bieden. Wij praten zelf liever over ‘Duurzaam Ondernemen’ Duurzaamheid kenmerkt zich volgens onze visie niet alleen door milieuaspecten. Wij vinden dat duurzaamheid ook terug te voeren is in o.a.:
  • Een sociale bedrijfsvoering ten opzichte van medewerkers, klanten en toeleveranciers
  • Eisen stellen aan toeleveranciers en daar inkoopbeleid op afstemmen
  • Goede ergonomische maatregelen doorvoeren op zowel vaste werkplekken als op locatie
  • Zorgen voor veilige werkomstandigheden voor alle mensen betrokken bij onze bedrijfsprocessen
Uiteraard zijn milieuaspecten ook van belang en voeren wij altijd milieu ontlastende maatregelen door in al onze werkzaamheden en maken wij gebruik van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen in onze bedrijfslocatie.