Advies gevaarlijke stoffen

Het behandelen, verpakken en transporteren van gevaarlijke stoffen zijn onderworpen aan strikte regels en voorschriften.

Dit betreft alle vervoersmodaliteiten zoals vervoer door de lucht (IATA/ICAO), over de weg (ADR), over het spoor (RID) en of over het water (IMDG). Alle bedrijven en medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, opslaan en/of vervoeren, moeten zich aan geldende wet en regelgeving houden. Doet u dit niet, dan kan dit een potentieel gevaar vormen voor mens, dier en milieu.

Potentieel gevaarlijke gevolgen dienen daarom vermeden te worden. Ons consultancyteam adviseert, traint en begeleidt onze klanten en hun medewerkers bij uitvoeringsprocessen van verzending en opslag van gevaarlijke stoffen. Deze regelgeving is complex en roept vaak vragen op. Wij bieden onze klanten advies over het veilig en correct opslaan en behandelen van gevaarlijke stoffen. Zo zorgen wij ervoor dat u aan uw verantwoordelijkheden voldoet.

Tevens begeleiden wij in diverse vergunnings- en certificeringstrajecten.

Consultancy

  • IATA (Luchtvaart)
  • ADR (Weg)
  • RID (Spoor)
  • IMDG (Water)
  • AEO (Authorized Economic Operator)
  • Regulated Agent (Erkent Luchtvrachtagent)